Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania

TanTrade Fostering Business

Sera ya Biashara na Uwezeshaji

TanTrade inaishauri serikali katika masuala yanayohusu uundaji, uendelezaji, usimamizi na utekelezaji wa sera za biashara na huduma na mikakati mingine inayohusu. Pia inaishauri serikali kuhusu ujumuishaji wa sheria za biashara katika ngazi za kikanda na kimataifa. Pia inafanya kazi na taasisi nyingine za usaidizi wa kibiashara ili kurahisisha taratibu za biashara ili kupunguza gharama.