Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania

TanTrade Fostering Business

Huduma za Habari za Biashara

Kifungu cha 5 (1)n, (2)d cha Sheria hiyo kinaitambua TanTrade kama wasimamizi wa taarifa zote za biashara katika masuala ya ukusanyaji, uchakataji, uhifadhi na usambazaji wa taarifa za biashara, masoko na kuhusiana. Taarifa za biashara kwa wakati na sahihi ni sifa muhimu na muhimu kwa michakato ya kufanya maamuzi ya biashara. Hivyo, ili kuhakikisha ukusanyaji, uchambuzi, uhifadhi na usambazaji wa taarifa za biashara sahihi na kwa wakati, taratibu zifuatazo ni za msingi