Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania

TanTrade Fostering Business

Dhamira

Kuimarisha utendaji wa uchumi wa Tanzania kwa kuendeleza biashara na kukuza bidhaa na huduma katika soko la ndani na nje ya nchi