Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania

TanTrade Fostering Business

Utangazaji wa Bidhaa na Huduma za Kitanzania

Kuandaa Maonesho ya Biashara ya Kimataifa ya Dar es Salaam (DITF) na maonesho mengine ya kisekta. Kuratibu ushiriki wa Watanzania kwenye Maonesho ya Biashara ya Kikanda na Kimataifa, Maonesho, Mikutano ya Biashara na Biashara.