Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania

TanTrade Fostering Business

Dira

Kuwa kitovu cha hadhi ya kimataifa kilicho na nafasi kuu ya kusaidia ubora wa uchumi wa kitaifa kupitia maendeleo ya biashara.