Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania

TanTrade Fostering Business

Maadili ya Msingi

Utoaji huduma wa Tan Trade unaongozwa na maadili ya msingi yafuatayo:

  1.     Weledi - Watumishi wa TanTrade watazingatia maadili na viwango vya kitaaluma katika kuendeleza na kutoa huduma kwa wateja wake;
  2.     Roho ya Kazi ya Pamoja - Wafanyakazi wa TanTrade watakuza moyo wa kushirikiana ambapo kila mtu atashiriki utaalamu na uzoefu;
  3.     Wajibu wa Shirika kwa Jamii - Wafanyakazi wa TanTrade wataelewa kuwa ni sehemu ya jamii na hivyo wanathamini ushiriki wake na mchango wake katika mipango ya jamii; na
  4.     Uwazi na Uwajibikaji - Watumishi wa TanTrade watazingatia kanuni ya uadilifu, utawala bora na uwajibikaji; na inakatisha tamaa rushwa na ubaguzi wa aina yoyote katika utoaji wake wa huduma.