Wasiliana Nasi

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania.
Anwani/Mahali Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, Uwanja wa Maonesho wa Mwl. J. K. Nyerere, Barabara ya Kilwa, Kitalu Na. 436, Block A S.L.P 5402, Dar es Salaam,Tanzania
Hotline: +255 22 2850 238 Piga Simu Bure (Toll Free) 0800110133 au 0800110134
Nukushi: Nō: +255 222850239/539
Barua pepe: info@tantrade.go.tz