Wasiliana Nasi

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania.
Anwani/Mahali S.L.P 5402, Dar es Salaam,Tanzania
Hotline: +255 22 2850 238
Nukushi: Nō: +255 222850239/539
Barua pepe: info@tantrade.go.tz